External Funny stories. Давай к нам в НАТО!

From AstroNuWiki
Jump to: navigation, search

Прывэт Гэнацвалэ!

Ты папал в грузынский компутыр. У нас тыхналогыа очын прадвынутый патаму что мы дружым с амэрика. Но я пака нэ знаю какой файл савсэм нэнужъный. Я тыбя гэнацвалэ разаслал всэм сваим бывшым рускым знакомым. Можыт онэ знают ы сатырут.

Слушай дарагой. Пачэму узбэкы всо ыщо нэ прысоэдынылысъ в НАТА? Давайтэ к нам. Мы там такой вырус задэлаым. Сам всо стырат будэт: нужъный-нэнужъный Э...

Гогия